Het Groot Concertkoor Amsterdam is een gemengd koor dat bestaat uit een kleine 80 leden. Sinds augustus 2020 is Benjamin Bakker onze dirigent.